Ieškoti prekės:
Detalesnė paieška

Auto / moto technika

Auto / moto technika
3.5 / 5
3.5 stars, based on 8 reviews

Koncentruotas šampūnas 5L ACTIVE DIAMOND FOAM NERTASpeciali Kaina: 19.00 €
19.00

Naudojimas

Užpurkškite arba putų pavidalų paskirstykite „NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM“ priemonę. Priklausomai nuo nešvarumų lygio, rinkitės nuo 0,5 iki 3 % koncentraciją. Kruopščiai nuvalykite aukšto slėgio įrenginiu.

Niekada nenaudokite tiesioginių saulės spindulių sąlygomis, ant jautrių arba įkaitusių paviršių. Niekada neleiskite gaminiui išdžiūti.

Detalios gaminio saugos instrukcijos yra pateikiamos medžiagos saugos duomenų lape.

Skirta tik profesionaliems naudotojams / specialistams.

Laikykite gaminį originalioje ir uždarytoje pakuotėje, apsaugokite nuo aukštos temperatūros.

Šio gaminio sudėtyje esančios paviršiaus medžiagos atitinka biologinio skilimo kriterijus, kurie nustatyti EB reglamente Nr. 648/2004 dėl ploviklių. 

Pavojinga

H315 - Dirgina odą;

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P264 - Plauti plaštakas kruopščiai po apdorojimo;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Sudėtis

L-glutamic acid N, N-diaectic acid, tetrasodium 10 - 20%;

Sodium laureth sulfate 1- 10%;

Sodium hydroxide 1- 10%;

Sodium Xylenesulphonate 1-10%. Taip pat rekomenduojame:
Jeigu Jus domina ši prekė, tikėtina jog sudomins ir šios: